ARTIKEL - läs fler artiklar
Nordeas syn på skiffergasbrytning

Nordea annonserar om skiffergas i Svenska Dagbladet. "Skiffergas står för den största energiomvälvningen på tre decennier - och är på god väg att rita om världsekonomin. Nordeas team för ansvarsfulla investeringar står i frontlinjen för att lära sig mer."
 
Verkligheten visar att bytning av skiffergas utgör ett allvarligt hot mot miljön och mot människors hälsa, till följd av exponering för hälsofarliga kemikalier. Skiffergas är ett fossilt bränsle. Skiffergas är inte billigt. Industrin målar upp osann bild av verkligheten.

Nordea påstår att "Den ekonomiska fördelen i att sektorn skapat miljontals jobb går inte att ifrågasätta ur ett kortsiktigt perspektiv, säger Ylva Hannestad och understryker samtidigt att ämnet är mycket komplext, inte minst på grund av miljöriskerna."
 
I verkligheten ger inte skiffergasbrytning många jobb. I USA resulterar varje brytningskälla i genomsnitt 4 jobb - inte 10 000-tals som industrin målat upp. På två ställen i Storbritannien kunde 11 jobb genereras. Det finns andra åtgärder inom energibranschen som skulle generera tusentals jobb - bättre isolering av hus och bättre teknik i industrin.
 
Nordea påstår att skiffergasbrytning ger avsevärt lägre energipriser.
 
I verkligheten är det inte så. Istället erkänner bolagen att priset bara är försumbart  lägre. I Storbritannien har beräkningar visat, att de priser amerikanska företag i branschen anger, är  missvisande och har därför fällts av Konsumentmyndigheten.
 
Hur tänker Nordea om skiffergasbrytning i Sverige? Var vill Nordea bedriva skiffergasbrytning?

I verkligheten där skiffergasbrytning nu skett i upp till 15 år har den förbjudits trots massiva insatser från bolagen. Förbud gäller i Skottland, England, Frankrike, Holland, stora delar av USA och Kanada.
 
Nordea säger: "Vi kommer fortsätta våra dialoger med bolag för att försöka få dem att förbättra sin praxis när det gäller just detta, samt hur de hanterar vattenproblematiken som är kopplad till utvinningen."
 
I verkligheten är det känt från flera ställen i USA, och andra ställen där skiffergasbrytning sker, att grundvattnet kraftigt kontamineras vilket ger otjänligt dricksvatten.
 
Kan det spela någon roll för Nordea att skiffergas är ett fossilt bränsle och att det bidrar till klimatförändringar?
 
Ett argument från industrin är att skiffergasbrytningen gör Europeiska länder oberoende av Ryssland. Lösningen på problemet med fossilt bränsle är energieffektivisering. Lösningen är inte dyr fossil skiffergas eller annat fossilt bränsle. Det borde de flesta veta vid det här laget - även Nordea.
 
Om bolagen skulle betala för alla s.k. externaliteter d.v.s. stå för alla kostnaderna att direkt återställa all skada på naturen, rena vatten från föroreningar, hantera allt avfall på ett miljö- och hälsovänligt sätt etc., skulle kostnaderna bli enorma. Vem har intresse av skiffergasbrytning?

information:
- nordeas presentation av skiffergasbrytning
- sanningen bakom skiffergasbrytning
- så här går skiffergasbrytning till

(inlagt 2015-06-27)
läs fler artiklar

Problemet med plastpåsar och plastförpackningar

(inlagt: 2020-01-05)

Riksdagen har enhälligt antagit 16 områden som mål för miljökvaliteten.

(inlagt: 2014-10-19)

Idioti eller behövlig samhällsinformation i vetenskaplig skepnad

(inlagt: 2014-02-06)
12 förslag till en giftfri miljö

(inlagt: 2013-12-16)
Giftet i samhället

(inlagt: 2023-04-20)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)
Ringhals 4 - gammal och ny kärnkraft - några aspekter att tänka på

(inlagt: 2023-01-30)
Elexporten från Sverige till Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen

(inlagt: 2023-01-27)