ARTIKEL - läs fler artiklar
Insekticiden carbofuran - allt annat än enbart bekämpning av skadeinsekter i lantbruk

Om du orkar läsa detta, kanske du nästa gång, när du handlar frukt och grönsaker inte vill veta varifrån de kommer. Du kanske rent av vill handla ekologiskt för att slippa tänka på hur icke-ekologisk odling i många länder utanför EU går till. Du kanske frågar dig - ska jag sätta upp en sångfågel på min inköpslista eller inte?
 
Förmodligen har du hört talas om förgiftade pilgrimsfalkar i Sverige, men det är inte säkert att du har hela den globala bilden klar för dig. Du kanske inte vet hur många fåglar och djur som avsiktligt och oavsiktligt förgiftas i odlingar där bekämpningsmedel används. Du kanske inte visste att lejonen i Kenya håller på att utrotas genom förgiftning - avsiktlig. Det är kreatursägare som vill skydda sina djur. Du kanske inte visste att flyttfåglar som stannar till i risodlingar avsiktligt förgiftas.

Mer och mer mark tas i anspråk för risodling i Kenya. Under rubriken skadedjur, i en fallstudie över risodling, kan man läsa att de huvudsakliga skadedjuren i risodling är fåglar och råttor. Insektsskador är inte någon allvarlig fråga som i andra grödor. I mindre odlingar  skräms fåglarna bort, men i storskaliga odlingar förgiftas fåglarna - avsiktligt. Det vanligaste giftet som används har firmabeteckningen Furadan med den aktiva substansen carbofuran, ett synnerligen giftigt ämne - ett nervgift. Flera av våra flyttfåglar hotas av förgiftningen eftersom de mellanlandar i områden med risodling. En studie som genomfördes under 15 dagar kunde registrera att förgiftning pågick i 12 av dessa 15 dagar. Det regnade de övriga 3 dagarna och därför användes inte giftet eftersom det riskerade att sköljas bort.
 
Carbofuran är ett bekämpningsmedel, en insekticid, som används mot skadeinsekter och nematoder i lantbruk. Men carbofuran används också avsiktligt för att förgifta och döda, inte bara skadeinsekter och nematoder i grödorna, utan även rovfåglar, lejon, tigrar, schakaler, geparder, hundar, katter etc. Avsiktligt men också oavsiktligt dödas varje år flyttfåglar och andra fåglar som kommer i kontakt med carbofuran på nybesprutade fält i de länder där giftet är tillåtet att användas - de flesta länder i Asien, Afrika och Latinamerika.
 
Carbofuran är ett synnerligen potent nervgift och har därför förbjudits i EU (2006), Canada (2006) och USA (2009).
 
När carbofuran användes som mest i USA, har det beräknats att 17 till 91 miljoner fåglar dödades bara i majsfälten när dessa besprutades.
 
Carbofuran är vattenlösligt och systemiskt. Detta betyder att det appliceras i marken, tas upp av växternas rötter och fördelas i hela växten. Skadeinsekterna dör nästan omedelbart när de får i sig giftet. Men redan i marken dödar giftet - ex. maskar och andra i marken levande organismer.
 
Carbofuran är extremet billigt på den svarta marknaden - 20 kg för några dollar. Carbofuran saknar lukt och saknar smak, vilket gör att djuren inte varnas för giftet.
 
Carbofuran tillverkas och säljs av framför allt det amerikanska företaget FMC Corporation (från början Food Machinery Corporation men nu Farm Machinery and Chemicals Corporation) genom dotterbolaget FMC Agricultural Solutions under främst beteckningen Furadan. (FMC Corporation har en årliga försäljning i storleksordningen 4 miljarder dollar och ett samarbete med ett annat agrokemiskt bolag - Monsanto). Carbofuran säljs även av det europabaserade tyska företaget Bayer under beteckningen Curaterr.
 
Företagen som tjänar pengar på bekämpningsmedel säger att rätt använt är medlen ofarliga. Det finns inget rätt använt gift! Det är till för att döda. Det är otroligt cyniskt att påstå att gift är ofarligt bara det används rätt. Det finns inget rätt! Men det finns pengar att hämta. Hur kan medel som förbjuds i vår del av världen p.g.a. att de klassas som synnerligen giftiga för vår miljö och vår hälsa, betraktas som ofarliga och harmlösa i världens fattiga länder från vilka vi importerar frukt och grönsaker?
 
2013 kunde carbofuran spåras i honungsmeloner, som sålts i ICA-butiker. Melonerna hade odlats i Spanien och uppenbarligen behandlats med carbofuran trots att detta bekämpningsmedel har varit förbjudet inom EU sedan 2006. Hur många andra frukter kan det förekomma i? Carbofuran kan i små doser ge barn stora problem som exempelvis andningsproblem. Carbofuran är ett mycket potent nervgift.
 
Förgiftning av djur
 
I Sverige har pilgrimsfalkar som avsiktligt dödats med carbofuran uppmärksammats, men problemet med avsiktlig carbofuranförgiftning av olika djur är globalt. Carbofuran är billigt, lätt att få tag i (fast det är förbjudet), utan lukt och smak samt synnerligen giftigt.
 
I Kenya har snart alla lejon dödats avsiktligt med carbofuran av djurägare som vill skydda sina kreatur. Kött smetas in med carbofuran. Förutom lejon dödas även hyenor, geparder, schakaler, gamar m.fl., d.v.s. alla djur som äter kadaver.
 
Förutom i Kenya har djur av alla slag dödats genom att exempelvis vattenhål förgiftats med carbofuran i Tanzania, Zimbabwe och Uganda. Det otäcka är att ett enda kadaver kan förgifta 100-tals andra djur som äter av det förgiftade kadavret. I ett fall i Kenya dödades 187 gamar av ett enda kadaver. Om denna utveckling fortsätter kommer många arter att vara utrotade inom 10 till 20 år. Inte ens naturreservaten går säkra från carbofuranförgiftningar.
 
I Indien har avsiktligt tigrar dödats med carbofuran för att komma åt det värdefulla skinnet. Även leoparder misstänks ha dödats med carbofuran av samma skäl.
 
I Danmark har rovfåglar som havsörn och glada (ex. 2012) avsiktligt dödats med carbofuran (förbjudet ämne sedan 2006). Man misstänker att jägare med intresse för fasanjakt ligger bakom.
 
I Furudal i Sverige hittades 2008 två älgkadaver, som enligt SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, preparerats med carbofuran. Troligtvis var avsikten att döda varg. Ytterligare kadaver preparerade med carbofuran har hittats inom vargrevir både i Norge och Sverige. I Norge hade t.o.m. en fond inrättats för att sätta in pengar i syfte att bekosta utläggning av giftåtel, d.v.s. förgiftat kött för varg.
 
I Skottland har kungsörn, havsörn, glada, pilgrimsfalk, vråk, sparvhök hittas förgiftade med carbofuran. Man har sedan 2009 funnit 60 fåglar som förgiftats av carbofuran. En "jaktvårdare", Alan Lambert, fick knappt 2000 kronor i böter och 10 dagar villkorligt för att ha förgiftat 10 vråkar och 1 sparvhök. I Skottland, liksom i England och Wales, är det kriminellt att inneha förbjudna bekämpningsmedel och andra gifter. En pensionerad "jaktvårdare", Derek Sanderson, dömdes 2014 för innehav av 5 förbjudna gifter. På de ägor han skötte hade tidigare förgiftade fåglar hittats.
 
En "jaktvårdare" i Skibo, Skottland, dömdes för att 2011 ha förgiftat fåglar. Vid tillslag fann man 10 kg carbofuran, vilket är tillräckligt för att döda samtliga rovfåglar i hela Storbritannien. Totalt har 100-tals rovfåglar rapporterats dödade genom att småfåglar smetats in med carbofuran.
 
I många turistländer runt medelhavet har avsiktligt lösspringande hundar dödats med carbofuran.
 
Katter har dödats av carbofuran. Förmodligen har katterna inte varit måltavla för förövarna utan rovfåglar. Småfåglar har smetats in med carbofuran och lagts ut.
 
2012 hittades en brunbjörn i Kroatien som dödats med carbofuran.
 
Problemet med carbofuranförgiftning av fåglar är inget nytt. En incidentrapport från USA och Kanada visar att:
Tishomingo Naturreservat, Oklahoma, 1976. Omkring 500 Kanadagäss dog efter att ha betat i ett fält behandlat med carbofuran. Fältet var enbart behandlat med en sjättedel så mycket som användes i andra grödor.
New Jersey 1990. Efter att ha behandlat en fruktodling med carbofuran upptäcktes ca. 100 döda nötskrikor, trastar och sparvar.  
Saskatchewan, Canada, 1986. Fyrtiofem trutar hittades döda efter att ett vetefält behandlats med carbofuran.
Linden, California, 1990. Efter att carbofuran i vätskeform använts i bevattning, som bildat vattenpölar, hittades 30 duvor, 100 trastar, 200 starar och andra arter samt 700-800 finkar och sparvar.
Colusa, California, 1989. 1 985 döda ankor hittades på ett fält som behandlats med carbofuran. Carbofuranrester hittades i fåglarna och i marken. De döda fåglarna hittades inte i ett odlat fält utan på ett fält mellan risfält där flygbesprutning rutinmässigt genomförts.
Stevens County, Oklahoma, 1985. 150-160 döda änder och 10 Kanadagäss hittades i ett lusernfält behandlat med carbofuran.
Yountville, California, 1990. Döda hackspettar, buskmesar, nötväckor, trastar, mesar, sidensvansar, sparvar och sångare av flera arter hittades i en vingård som använt droppbevattning med flytande carbofuran.
 
Listan på avsiktliga och oavsiktliga förgiftningar med carbofuran kan göras hur lång som helst. De avsiktliga förgiftningarna rör sig alltså inte om några enstaka olyckliga händelser utan om ett systematiskt tillvägagångssätt för att av olika anledningar döda vilda och tama djur i en global skala.
 
Kuriosa
1977 redovisades ett försök i Växtskyddsnotiser, Lantbrukshögskolan (nu SLU) där  carbofuran, lindan och foxim spridits vid sådd. Det konstateras bl.a. att "Preparaten är icke giftiga för djuren. Lindan har i huvudsak en avstötande verkan, medan däremot carbofuran (åtminstone i hög dos) och foxim kan förutsättas ha giftverkan." Onekligen en intressant observation 1977 i förhållande till vad man vet idag. Men vad vet man imorgon om det som påstås vara ofarligt idag?
 
Lindan förbjöds, som bekämpningsmedel i lantbruk, internationellt 2009 enligt Stockholmskonventionen men redan på 1970-talet begränsades dess användning i USA till följd av oro för människors hälsa och miljön. Foxim är förbjudet sedan 2007 inom EU.
 
Handelsnamn och tillverkare av carbofuran:
"Curaterr" (Bayer), "Furadan" (FMC), "Agrofuran" (Sanonda), "Carbodan" (Makhteshim-Agan), "Carbosip" (Sipcam), "Cekufuran" (Cequisa), "Chinufur" (Agro-Chemie), "Furacarb" (Aimco), "Fury" (Nagarjuna Agrichem), "Terrafuran" (Sanachem), "Curater" (Bayer), "Yaltox" (Bayer), "Candor" (Pesticides India), "Funandan" (Shenzhen Jiangshan), "Pilarfuran" (Pilarquim), "Rampart" (Sipcam), "Reider" (Agricultura Nacional), "Tripart Nex" (Tripart)

information:
- stop wildlife poisoning
- poisoning in Uganda
- förgiftning av vargar
- förgiftning av vargar
- one man´s poison
- FMC och Monsanto

(inlagt 2015-04-01)
läs fler artiklar

Hormonstörande pesticider dyrt för Europa

(inlagt: 2016-01-30)

Europas pesticidberoende. Hur det industriella jordbruket skadar vår miljö

(inlagt: 2016-01-10)

Illegala pesticider

(inlagt: 2016-01-10)
Bekämpningsmedel, miljö, hälsa eller barn - vad ska bort?

(inlagt: 2015-07-04)
Monsanto, PCB och förorenaren betalar

(inlagt: 2015-03-26)
Bekämpningsmedel och statistik

(inlagt: 2014-02-06)
Vad är agropoly?

(inlagt: 2014-01-27)
10 orsaker till att kemiska bekämpningsmedel inte har någon framtid

(inlagt: 2011-02-10)
En skrämmande framtid för våra barn i en giftfylld miljö - frågor till de politiska partierna

(inlagt: 2011-01-26)