ARTIKEL - läs fler artiklar
Illegala pesticider

Skickligt kopierade piratkopior av pesticider smugglas in till Europa i stora volymer och importen ökar snabbt. Under 2010 beslagtogs 500 ton och 2012 beslagtogs 2500 ton. I december 2015 beslagtog Europol 190 ton pesticider i en kontroll av Europeiska hamnar. I Ukraina har man beslagtagit 560 ton av illegala pesticider som man inte vet hur man skall destruera. I Ryssland upptäcktes 2008  ett företag med 100 ton pesticider från Kina. Pesticiderna tillverkas oftast i Kina och smugglas via Ryssland eller via europeiska hamnar. Man tror att 5-10 % av förbrukningen i Europa är illegala bekämpningsmedel. Problemet är större i länder som Polen och Rumänien där upp till 30% kan vara illegala men även i Spanien och Italien är problemen stora. I Sverige och Danmark tycks inte problemen vara lika akuta. I Kina och Indien har illegala pesticider 20-30 % av marknaden och andelen ökar snabbt.

Produkterna är skickligt gjorda och har ofta samma etiketter som lagliga produkter. Innehållet i aktiv substans är oftast också korrekt och medlen fungerar utan att odlarna märker något. Detta är en förutsättning för att försäljningen av illegala produkter har ökat som den gjort. Det förekommer också felaktiga produkter där grödorna har blivit förstörda speciellt om det är herbicider. Även pesticider som är förbjudna i Europa säljs eftersom risken för upptäckt är minimal. Det är enkelt att importera pesticider till Europa. Det finns många hamnar och miljoner container hanteras varje dag och ett fåtal kontrolleras av tullen. Kemiföretagen är bekymrade och pekar på risken för odlingssäkerheten och hög risk för föroreningar. I vanliga fall beskriver kemiföretagen sina produkter som ofarliga för människor och miljö men i det här fallet kan produkterna vara dödliga för människor och förstöra jordbruksmark och grundvatten. Livet i jorden dör bort och grundvattnet blir irreversibelt förgiftat.

Allmänt menar man att riskerna för människor ökar både vid applicering och genom restsubstanser i livsmedel. Miljöriskerna ökar både som vattenföroreningar och påverkan på den biologiska mångfalden. Om produkten inte fungerar finns det ingen försäkring för odlaren. Ökade resthalter och kriminell aktivitet skadar också ryktet för kemiföretagen som blir störda i sin verksamhet.

De illegala pesticiderna produceras i högteknologiska fabriker och marknadsförs av professionella kriminella nätverk och är så skickligt gjorda att försäljarna inte märker någon skillnad. Mer än 400 fabriker i Kina tillverkar aktiva substanser till pesticider och 2400 företag formulerar pesticider som exporteras till Europa och ofta packas om till odlarförpackningar med europeisk text som om det vore en originalförpackning.

UNICRI (United Nations Interregional Crimes and Justice Research Institute) utvecklar ett program till en internationell strategi för att stoppa den organiserade brottsligheten kring handel med illegala pesticider. Programmet jobbar med trender i handeln och med att avslöja brottsligheten och att stoppa fenomenet med illegala pesticider.

Hittills har myndigheterna i Europa inte tillräckligt observerat fenomenet och den mycket snabba ökningen av illegala pesticider. Det innebär att statistiken över försålda bekämpningsmedel i Europa är värdelös och att bilden av ett Europa som minskar sin användning av pesticider är felaktig.

Kontrollen av pesticider måste ske både hos försäljarna av bekämpningsmedel och hos odlarna. Försäljningen måste dokumenteras på samma sätt som man kontrollerar försäljningen av mediciner och odlaren måste visa var de köpt sina bekämpningsmedel. Resthaltsunderssökningarna av livsmedel måste flyttas ner till produktionsplatsen och ökas mycket kraftigt. Om odlaren vet att han kontrolleras och att han inte kan sälja sin produkt om den har rester av bekämpningsmedel kommer han att iakttaga en annan försiktighet.

Kostnaderna för pesticiderna i det kemiska jordbruket måste läggas på produktionen. Om den billiga konventionella maten måste betala kostnaderna som uppkommer på miljö och mänsklig hälsa av pesticider kommer den att bli dyrare än ekologiska livsmedel.

pdf-fil: DuPont

information:
- University of Florida
- Europol
- Croplife

(inlagt 2016-01-10)
läs fler artiklar

Hormonstörande pesticider dyrt för Europa

(inlagt: 2016-01-30)

Europas pesticidberoende. Hur det industriella jordbruket skadar vår miljö

(inlagt: 2016-01-10)

Bekämpningsmedel, miljö, hälsa eller barn - vad ska bort?

(inlagt: 2015-07-04)
Insekticiden carbofuran - allt annat än enbart bekämpning av skadeinsekter i lantbruk

(inlagt: 2015-04-01)
Monsanto, PCB och förorenaren betalar

(inlagt: 2015-03-26)
Bekämpningsmedel och statistik

(inlagt: 2014-02-06)
Vad är agropoly?

(inlagt: 2014-01-27)
10 orsaker till att kemiska bekämpningsmedel inte har någon framtid

(inlagt: 2011-02-10)
En skrämmande framtid för våra barn i en giftfylld miljö - frågor till de politiska partierna

(inlagt: 2011-01-26)