ARTIKEL - läs fler artiklar
Ät ekologiskt kött eller ät inte kött alls

Världen är på väg mot en antibiotisk apokalyps. Om vi vill att det fortsatt ska finnas botemedel mot det vi betraktar som enkla infektioner - ät ekologiskt, kravmärkt kött eller ät inte kött alls!
 
Man bedömer att 25 000 medborgare inom EU dör varje år till följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Om inget görs för att stoppa överanvändningen av antibiotika inom köttdjursproduktionen kommer miljontals människor att dö varje år till följd av antibiotikaresistens. Det kommer inte att spela någon roll var vi bor, läkarna kommer att stå maktlösa (EU-parlamentet nyheter).

Och ändå verkar det inte som EU vågar stifta lagar som hindrar överanvändningen av antibiotika inom köttproduktionen (DN debatt). Lagar som medför generös tolkning kommer inte att ändra något.

Det finns oansvariga eu-parlamentariker som försöker driva igenom en ny EU- lag som skulle innebära att friska djur ska kunna ges antibiotika. Man undrar vilket egenintresse dessa parlamentariker har och vem som lobbar och hur?
 
Sverige är ett föregångsland med att vara restriktivt med användning av antibiotika i djurhållning. Men i stora länder som Tyskland, Spanien och Italien, används mellan 15 - 20 gånger mer antibiotika än i Sverige (Europeiska läkemedelsmyndigheten - rapport 2015) - i förebyggande syfte och för att djuren ska växa fortare.

Men jämfört med kinesiska högavkastande, högvinstgivande svinfarmer bleknar Europas värsta användare. Antibiotikumet Colistin, ännu inte registrerat i Sverige, är det sista  botemedlet mot multiresistenta bakterier, och får endast användas mot de allvarligaste infektionerna. Kina är den största konsumenten i världen av Colistin, vansinniga 12 000 ton per år, till sin svinproduktion som enligt uppgift subventioneras med 22 miljarder dollar (the Independent). Detta har resulterat i en större ökning av Colistinresistenta bakterier. Man har även observerat Colistinresistenta bakterier hos sjukhuspatienter (the Lancet 2015). 
 
I USA användes 2012 14 600 ton antibiotika, vilket betyder att 80% av den totala användningen av antibiotika användes till köttproducerande djur (FDA - food and drug administration, USA). Det är inte obekant att EU förhandlar med USA om ett frihandelsavtal, vilket skulle medföra att kött måste importeras från USA till EU. Det land som vägrar importera detta kött riskerar att bli stämda av företagen i branschen.
 
Om vi vill undvika en katastrof där läkaren säjer: "Jag är ledsen, men det finns ingenting jag kan göra", köp och ät då inte kött som inte är kravmärkt d.v.s. ekologiskt producerat.(inlagt 2015-11-23)
läs fler artiklar

Hur kan industriell kyckling vara så billig?

(inlagt: 2016-05-16)

Dödshotet från det konventionella intensivjordbruket - antibiotikaresistens

(inlagt: 2016-02-03)

Sju av tio grisfabriker i Danmark drabbade av antibiotikaresistenta bakterier

(inlagt: 2014-12-22)
Antimikrobiell resistans - ett katastrofalt slut för antibiotikan i världen?

(inlagt: 2014-12-19)
Resistenta superogräs ökar användningen av bekämpningsmedel

(inlagt: 2011-01-26)
Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

(inlagt: 2019-02-26)
Faktavändare mot faktaanvändare

(inlagt: 2018-02-23)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

(inlagt: 2016-06-07)