ARTIKEL - läs fler artiklar
Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

Dioxin och PCB i maten är inte alls bra. Detta är självklart inte giftfritt. Både konventionella och ekologiska äggproducenter måste givetvis arbeta för att äggen inte ska innehålla dioxin och PCB. Dioxin och PCB ska inte vara detekterbart i äggen vi köper - varken från ekologiska eller konventionella äggproducenter.

Men hur ser verkligheten ut idag. Livsmedelsverket har tagit 29 prover på ekologiska ägg under 6 år d.v.s. 5 per år och 35 på konventionella ägg d.v.s. 6 per år.

Vad är då chansen att ekologiska ägg innehåller mer dioxin och PCB än konventionella och tvärt om. Halva tiden, 3 år, fanns chansen att hitta mer i konventionella än i ekologiska. Det lägsta värdet för ekologiska ägg var då lägre än det högsta för konventionella ägg.

Hur kan det vara att Livsmedelsverket fått så spretiga värden och att man hellre använder medianvärden än medelvärden? Man har alldeles för få prover - är svaret. Skulle Livsmedelsverket använda medelvärden och avvikelser på sitt fåtal prover skulle dessa vara så osäkra att de vore värdelösa. Alla statistiska metoder kräver många flera prover för att representera verkligheten - och detta är väl meningen med Livsmedelsverkets tester - eftersom man uttalar sig generellt. Men varför gör Livsmedelsverket så här för att bedöma landets äggproduktion? För det första - de gör likadant med all provtagning på livsmedel - de är alldeles för få för att korrekt beskriva verkligheten och skapa trovärdighet i att upptäcka störningar och problem, som ex. bekämpningsmedelsrester. För det andra har de antagligen för lite pengar för att kunna genomföra behövligt antal provtagningar. Man kan undra vad miljöpartiet gör i regeringen?

Men att Lantmännen och en stor äggproducent genast nappar på Livsmedelsverkets rapport är kanske inte så konstigt - man vill ju sälja. Vi har fått vänja oss vid Svenska Dagbladets ovederhäftiga kampanj för ett industriellt lantbruk och mot ett ekologiskt. Nu heter det: - "Ekologiska ägg en nitlott för konsumenterna".

Visst ska störningar och problem, även inom ekologiska livsmedel, upp i dagen, men strategin för hur man löser problem inom ekologiskt kontra konventionellt lantbruk är markant olika. När bekämpningsmedel (kalla det gifter eller miljögifter) hittas i livsmedel från konventionellt lantbruk och halterna ligger över gällande gränsvärden, så heter det att man har fullständig kontroll över läget och att de är så få att de inte utgör någon hälsorisk. Eller, som det oftast låter - det är ingen fara för halterna är under gällande gränsvärden och dessa är satta med sådan säkerhet att det är totalt ofarligt att sätta i sig gifterna (läs ex. Torbjörn Fagerström). Läs nu debattartikeln i Svenska Dagbladet och läs Livsmedelsverkets rapport. Nu är det inte alls ofarligt (och ska heller inte betraktas som ofarligt) trots att värden ligger under satta gränsvärden. Problemen måste givetvis lösas - men detta gäller även för bekämpningsmedelsrester och andra gifter i all annan mat - antingen den kommer från  konventionellt eller ekologiskt lantbruk - självklart! Annars är denna typ av enkelriktad debatt hyckleri och vilseledande - Svenska Dagbladet skärp er!

information:
- Dioxinhalten i eko-ägg behöver sänkas
- Hanteringsrapport gällande dioxin och dioxinlika PCB i ägg, Livsmedelsverket, 2016
- Så här produceras ekologiska ägg
- Så här produceras ekologiska ägg
- Ekologiska fjäderfän
- Dioxiner och dioxinlika PCBer i ekologiska ägg, ekotoxi kologi, Uppsala universitet, examensarbete

(inlagt 2016-10-29)
läs fler artiklar

Hur är god hälsa kopplad till marknadsekonomin - och maten?

(inlagt: 2021-01-04)

Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)

Stäm regeringen!

(inlagt: 2019-07-11)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

(inlagt: 2017-12-17)
En cancer orsakad av exponering för pesticider erkänd som yrkesskada i Frankrike.

(inlagt: 2015-06-19)