ARTIKEL - läs fler artiklar
Vi står inte inför "klimatförändringar" utan en "klimatkris" - "global uppvärmning" är en "global upphettning"

Det är inte längre en fråga om klimatförändring. Det är en fråga om katastrof för mänskligheten. En direkt existentiell fara vi står inför.

Terminologin måste beskriva vad som verkligen sker - och de som innehar makten d.v.s. näringsliv och politiker måste handla NU.

Vi diskuterar om det är bra eller dåligt att Greta Thunberg strejkar eller träffar påven eller får tala i vår riksdag. Politikerna använder våra skattepengar för att subventionera elcyklar och vi medborgare uppmanas känna flygskam. Vi medborgare uppmanas även att byta plastpåsar mot papperspåsar medan sopcontainern fylls av plastförpackningar som inte går att återvinna.

Labour i Storbritannien har utfärdat klimatnödläge, vad det nu innebär. Sveriges Riksdag utfärdar  ingenting. Men, vi är ju ett litet land så varför ska vi behöva ta ansvar?

Det är en skam när svenska politiker förnekar krisens omfattning genom att ljuga eller visa sin totala okunnighet i media. Det är lika stor skam att media låter lögner och okunniga uttalanden passera både från journalistkåren själv och från diverse makthavare och experter.

Flera begrepp måste förändras för att beskriva den kris vi befinner oss i.

Det som hotas är hela vår "natur" - djurliv och växtliv - i haven och på land och då räcker det inte med att diskutera "mångfalden".

Det är inte längre frågan om någon är "klimatskeptiker" utan det är frågan om "förnekare av klimatfakta" framtagna med vetenskapligt erkända mätmetoder.

Det är inte heller frågan om klimatmodeller. Det är frågan om redan uppmätta resultat. Media har en avgörande roll i att förmedla korrekta fakta och underlag. Media måste påpeka att klimatkrisen är inget framtida problem. Det behövs inga klimatförnekare för att balansera en debatt. Balansen är 1000 klimatforskare mot en klimatförnekare (eller större) och det är fakta som behöver framföras. Det måste tacklas NU eftersom varje dag är avgörande.

Omfattningen på den kris vi befinner oss i har publicerats i två rapporter sammanställda av ett stort antal vetenskapliga forskare och företrädare. Den ena omfattar risken för vår naturs sammanbrott, This fifth edition of the United Nations Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR), maj 2019 (https://gar.unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_gar_report.pdf). Den andra omfattar den klimatkris vi står inför, (https://www.ipcc.ch/sr15/) och sammanfattning (https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/). Fler rapporter finns på IPCC:s websidor (https://www.ipcc.ch). IPCC är FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (https://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_klimatpanel).

Vi kan inte fortsätta utarma jordbruksmark i samma takt som nu. Vi kan inte förgifta naturen och vår egen livsmiljö. Vi kan inte minska växtligheten genom skogsavverkning, annan skövling eller använda 75% av jordbruksmarken till kreatursuppfödning. Vi kan inte förneka den snabba koldioxidhöjning som är en följd av vårt, mänsklighetens, destruktiva aktiviteter. Koldioxidhöjningen är det som höjer planetens temperatur!

Storbritanniens nuvarande miljöminister Gove har framfört: "Let"s try to ensure that we have a civilised debate that combines a sense of urgency about the challenge in front of us and a determination to take action in the future." Översatt: "Låt oss försöka försäkra oss om att vi för en civiliserad debatt som kombinerar en känsla av nödvändighet om den utmaning som ligger framför oss samt en beslutsamhet att handla i framtiden." Vilken framtid då? Vad säjer våra politiker och vad säjer andra länders politiker? Men framförallt vad gör dom? Om inget görs nu ser framtiden onekligen svår ut.


information:
- The UN Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction
- the Guardian: ny terminologi
- the Guardian: klimatkrisen
- the Guardian: naturens kollaps
- wiki: Global Assessment Report

(inlagt 2019-05-18)
läs fler artiklar

Är raffinerade kolhydrater ett gift som ger ohälsa?

(inlagt: 2020-09-28)

Tygkassar och plastpåsar

(inlagt: 2019-05-25)

Svensk media om ekomaten

(inlagt: 2016-01-30)
Ska vetenskapen lägga sig i om vi vill äta ekologiskt?

(inlagt: 2015-02-20)
Hållbarhetsplan för världens främst rankade universitet - men var är Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU?

(inlagt: 2014-11-26)
Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

(inlagt: 2019-02-26)
Faktavändare mot faktaanvändare

(inlagt: 2018-02-23)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

(inlagt: 2016-06-07)