ARTIKEL - läs fler artiklar
Glyfosat en ofarlig herbicid?

Världshälsoorganisationen (WHO)  publicerade 2015  via sin organization (IARC) International Agency for Research on Cancer en stor sammanställning om glyfosats hälsorisker och slutsatsen blev att det sannolikt är cancerogent för människor. Slutsatsen orsakade en panik bland registreringsmyndigheter och ett formidabelt  krig mellan experter. Glyfosat är en så stor produkt att den liksom de stora bankerna i USA inte kan försvinna utan att hela systemet brakar ihop.

IARC rapporten gjordes av 17 forskare från 11 länder och bestod i en granskning av allt som är publicerat i vetenskapliga tidskrifter om glyfosats hälsorisker. Rapporten har hög vetenskaplig kvalitet. Monsanto har svarat aggresivt och bedömt rapporten som junk science och begärt att WHO skall korrigera klassificeringen.

EFSA (European food safety agency )har reagerat på rapporten och beslutat att glyfosat inte är cancerogent för människor. Sverige reserverade sig mot beslutet. Glyfosat skall omregistreras i EU nästa år och kemiföretagen har bildat en Glyfosat task force för att marknadsföra glyfosats ofarlighet.

Glyfosat är inte en pesticid som andra. Monsanto började sälja den 1970 och patentet gick ut 1991. Glyfosat finns idag i 750 produkter och säljs av mer än 90 företag. Världsproduktionen var 720000 ton 2012 och ökar mycket snabbt. Med nedbrytningsprodukter  återfinns glyfosat nästan överallt i regnvatten , ytvatten och grundvatten. Användningens snabba ökning grundar sig på att glyfosat betraktats som ofarlig för människor. Mindre farlig än koksalt enligt industrin.

I Colombia har USA använt glyfosat för att bespruta illegala kokaodlingar från luften. Under 20 år har ca 1,6 miljoner hektar besprutats. Bekämpningen träffar även grönsaker och andra odlingar och befolkningen klagar på allergier och diverse åkommor orsakade av glyfosat. I en studie av byinnevånare i de besprutade områdena konstaterades en förhöjd nivå av onormala lymfocyter. Lymfom ( lymfkörtelcancer ) är en cancer som är klassad som yrkesskada för de som hanterat bekämpningsmedel. Efter klassningen av glyfosat som cancerogen har Colombia beslutat att sätta ett stopp för besprutningarna från luften.

Ett stort problem är att många experter har intressekonflikter genom att de är avlönade även av industrin vars produkter de skall granska. Experterna som sitter i EFSA har många gånger blivit anklagade för detta medan experterna i IARC har blivit strikt granskade angående eventuella intressekonflikter.

När preparaten  granskas inför registrering tittar man bara på den aktiva substansen. Glyfosat i sig själv har svårt att tränga in i cellerna men tillsammans med lösningsmedel som finns i handelsprodukterna blir den farlig även för djur. Glyfosat misstänktes cancerogent redan 1985 och är med säkerhet nervtoxiskt. En lång rad av kroniska sjukdomar i USA har ökat i samma takt som glyfosatanvändningen på majs och sojabönor. Det gäller högt blodtryck, diabetes, Alzheimer, Parkinson  och vissa cancerformer. Likaså finns det en stark korrelation mellan kroniska sjukdomar och glyfosatsprutade grödor i omgivningen.

Likaså misstänker man att veteintolerans och glutenintolerans delvis beror på att vetefälten i USA dränks med glyfosat strax innan skörden för att underlätta för skördetröskorna då fältet torkar upp snabbare. Gränsvärdet i spannmål höjdes kraftigt 2012 från 0,1 mg/kg till 10 eller 20 mg/kg. Detta gjordes på begäran av Monsanto eftersom glyfosat betraktades som ofarligt.

information:
- IARC
- The Guardian
- Physicians and Scientists for Responsible Application of Science and Technology (PSRAST)
- Interdisciplinary toxicology
- EFSA
- Bundesinstitut fur risikobewertung

(inlagt 2016-01-01)
läs fler artiklar

Dow Chemical vill "städa upp" efter Monsanto med nya GMO-grödor och med giftigare ogräsbekämpning

(inlagt: 2014-09-25)

Sri Lanka förbjuder glyfosat-herbiciden Roundup för att undvika njurskador

(inlagt: 2014-05-15)

Honungens historia och framtid

(inlagt: 2021-12-05)
Honungsbiets fortplantning och könsdifferentiering - en fråga om hemlig diet

(inlagt: 2021-11-29)
Bin och pollen

(inlagt: 2021-10-04)
Pollinering och bin

(inlagt: 2021-10-01)
Men insekter och småkryp då?

(inlagt: 2021-09-28)
Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)
Insekter eller elefanter eller människa - vilka försvinner först?

(inlagt: 2019-11-27)