ARTIKEL - läs fler artiklar
Ulf Kristersson åker tåg - när det är realistiskt och han slipper huttra

I en intervju i Expressen, kan man läsa om M-ledaren Ulf Kristerssons synpunkter på alarmister och  klimatproblem.
 
Ulf Kristersson ogillar "alarmister". Ulf Kristersson ogillar alltså alla larm om hur det är ställt med klimatet, miljön och hälsan. Han vill nog helst ha forskare som säger - det är nog inte så farligt och är farligt så har vi gott om tid på oss. Ulf Kristersson vill ha kärnkraft. Förmodligen är inte Ulf Kristersson från moderaterna särskilt insatt i varken klimatforskning eller i modern teknik för energiproduktion, vilket lyckligtvis näringslivet tycks vara. De tycks föga intresserade av att satsa på kärnkraft där kostnaderna blir för höga och industrin kanske t.o.m. måste ta ansvar för långtidslagring av hög- och lågaktivt kärnbränsleavfall, vilket hittills ingen har behövt. Att kalla kärnkraft för klimat- och miljövänligt är kanske problem. Kärnbränsle måste produceras - ingen vacker syn. Kärnbränsleavfall måste lagras - mycket säkert och mycket länge - även med ny teknik (minst 1000 år istället för 10 000 år). Förutom kostnader för anläggningar, produktion och underhåll måste osannolika incidenter, även om sådana har inträffat och förmodligen kan inträffa, betalas för, vilket vi vet kan få oanade konsekvenser. Bäva månde vi skattebetalare inför de subventioner som skulle behövas. Här hjälper inga jobbskatteavdrag eller andra sänkningar av skatt. Men lugn, vi producerar faktiskt ett överskott av el. Det är bara det att elproducenterna gärna vill sälja till andra länder och då räcker inte produktionen till för vår egen konsumtion. Vi måste ju "hjälpa" länder som Polen - säjer Ulf Kristersson.

Ulf Kristersson gillar inte "alarmister". Han tror att de ska ha ihjäl oss. Han kanske inte förstår att larmen gäller klimatproblemen och inte de forskare som larmar trots att en norsk statistiker har kommit fram till att allt färre dör av klimatrelaterade händelser. Men, det är nog ingen idé att räkna dödsfall relaterade till "alarmister". Jag förmodar att Ulf Kristersson borde inrikta sig på vad de forskare säger, som varnar för oönskade klimateffekter som resultat av den globala uppvärmningen till följd av att koldioxidhalten i atmosfären ökar.
 
Ulf Kristersson vill inte bygga höghastighetståg. Ulf Kristersson tycker däremot synd om alla tågresenärer som ska in till Stockholm och Södertälje och som huttrar i väntan på försenade tågförbindelser eftersom hans parti privatiserade, fördyrade och försämrade det svenska järnvägsnätet. Höghastighetståg tycker Ulf Kristersson är för dyrt. Det skulle kanske kräva skattehöjningar istället för skattesänkningar. Så, ni som ska till Malmö, Göteborg eller andra avlägsna lantisställen - ta flyget eller snigeltåget och hoppas ni slipper huttra tillsammans med de som jobbar i Stockholm eller Södertälje.
 
Ulf Kristersson gillar lastbilar och tror på massiv elektrifiering av det svenska vägnätet så de spårvagnslika lastbilarna från Scania eller elsopbilarna från Volvo ska kunna ersätta alla inhemska och utländska lastbilar som fyller de svenska vägarna. Nu är det ju så att hade det inte varit för alla nedrivna kontaktledningar, som järnvägen ständigt drabbas av, hade det kanske varit en god idé. Men om det nu är så att även vägnätet kommer att drabbas av nedrivna kontaktledningar så är inte mycket vunnet med att elektrifiera vägnätet istället för att bygga ut och bättre utnyttja järnvägsnätet. Kan det vara för att det är så billigt att massivt elektrifiera det svenska vägnätet?
 
Ulf Kristersson tror inte på panik även om han som partiledare för moderaterna just nu borde känna viss panik. Ulf Kristersson tror däremot på systematik, målmedvetenhet och beslutsamhet. Han säger att han är för att många nu pekar på risker och problem, men emot de som tror att nu ska vi lägga oss ner och inte göra något alls. Med detta menar han de som vill sluta ha ekonomisk tillväxt. De vill ju inte flyga någonstans och heller inte åka någonstans. Ulf Kristersson tror inte dessa människor kommer att lösa problemen. Var har Ulf Kristersson mött dessa människor eller läst om dem? Man brukar ju fråga - vilken planet har du vistats på de senaste åren? Planet B?
 
Hur vill då Ulf Kristersson gå systematiskt, målmedvetet och beslutsamt tillväga? Jo, först vill Ulf Kristersson ge Energimyndigheten 100 miljoner skattepengar per år för att forska på 4:e generationens kärnkraft med förväntan att denna forskning ska leda till investeringar i kärnkraft medan andra satsningar på klimatsmarta energiproduktionssystem systematiskt uppenbarligen får stå tillbaka. Han vill finansiera, d.v.s. subventionera med skattepengar, en nationell testanläggning för elfordon i Volvostaden Göteborg - 1,5 miljarder per år. Hur satsningen har kommit upp i 1,5 miljard per år är svårt att hitta. Göteborgsposten skriver om både 100 miljoner per år och 300 miljoner per år men då är både kinesiska Volvo Cars, elflyg och batteritillverkning inkluderade. Ulf Kristersson slänger även in 8,2 miljarder i klimatbistånd och bistånd till förnybara energikällor (bistånd = subventioner = skattepengar). Det hela verkar dock lite osystematiskt. Hur målmedvetet och beslutsamt det är att satsa miljarder skattepengar på omodern, osäker teknik är svårt att förstå.
 
Lika osystematiskt är det att tro på ohämmad tillväxt men samtidigt gnälla på Kina, varifrån de flesta prylarna i vår ohämmade tillväxt kommer från. Ulf Kristersson tror att diktaturer är skuld till miljöproblemen och att demokratier är oskyldiga. Med detta menas förmodligen att USA är en diktatur men även Tyskland, Canada, Australien, Japan och Polen m.fl. eftersom de släpper ut mycket per capita. Sverige ligger i detta fall bättre till än exempelvis oljeproducerande Norge, Danmark, Finland och Island.
 
Att Ulf Kristersson systematiskt skulle kunna ta sig an våra klimat-, miljö- och hälsoproblem förefaller osannolikt. Men precis som med kärnkraftsolyckor som varit osannolika har de lika väl inträffat.


(inlagt 2019-11-28)
läs fler artiklar

Verkligheten bakom kärnkraften och fyra riksdagspartier

(inlagt: 2019-12-20)

Statsminister Löfvens svenska träflagga som en symbol för klimatomställningen

(inlagt: 2019-12-15)

Nyamko Sabuni! Glöm kärnkraft - tänk framåt

(inlagt: 2019-12-13)
Den nya europeiska gröna given - European Green Deal

(inlagt: 2019-12-11)
Ebba Busch Thor och farmors jacka

(inlagt: 2019-12-10)
Jonas Sjöstedt - tänk om och kolbiten

(inlagt: 2019-12-08)
Jimmie Åkesson har ingen klimatpolitik - det är ju en så komplex fråga

(inlagt: 2019-12-03)
Vem läser IPCC:s rapporter - Miljöpartister?

(inlagt: 2019-11-28)
Matematik och historiska erfarenheter saknas hos Centerpartiet

(inlagt: 2019-11-22)