ARTIKEL - läs fler artiklar
Jimmie Åkesson har ingen klimatpolitik - det är ju en så komplex fråga

I en intervju i Expressen, kan man läsa om hur SD-ledaren Jimmie Åkesson ska lösa klimatproblemen genom att bygga kärnkraftverk. Men, ett kärnkraftverk, Jimmie Åkesson, använder inte någon plutt (=kuts) av uran och det kostar mer än du har en susning om - billig dröm men dyr verklighet. Det är inte konstigt att kärnkraft har misslyckats att attrahera finansiering från den privata sektorn utan våldsamma subventioner från skattebetalarna (som kostat mer än marknadsvärdet för den kraft som genereras). I USA beräknades 2009 subventioner på upp mot 1600 miljarder dollar om en då planerad utbyggnad skulle ha realiserats, vilket inte gjordes. Är det rimligt att stödja en industri som gång på gång visat sig vara en högriskinvestering och falsifierat dokument? Att bygga ett kärnkraftverk beräknas ta minst 12 år. I Finland har ett nytt kärnkraftverk försenats med 10 år. Ett nytt kärnkraftverk i Frankrike är 9 år försenat och kostnaderna har 4-dubblats (över 160 miljarder kronor). I USA står flera byggen icke färdigställda - de blev för dyra. Kostnaderna för 1 kärnkraftverk kan beräknas till minst 100 miljarder. Olyckan i Fukushima har hittills kostat 1 700 miljarder kronor.

Kostnaden för solenergi beräknas 2019 till mellan 36 och 44 dollar per megawattimma (MWh), vindkraft på land 29 - 56 dollar per MWh medan kärnkraft beräknas till 112 - 189 dollar per MWh (World Nuclear Industry Status Report, 2019).


För Jimmie Åkesson är kärnkraft - Ren energi. Fossilfri elproduktion. Sannolikt den stora räddningen när det gäller de fossila utsläppen.
 
Kärnkraft börjar med kärnbränsle i form av uran. Brytning av uran lämnar dystra spår efter sig av förtidig död i olika sjukdomar hos lokalbefolkning, för lång tid både förstörda vattendrag och förstörd, kontaminerad mark eftersom brytning oftast sker i dagbrott - eller med urlakningsteknik. Jimmie Åkesson har inte sett vilka spår en uranbrytning lämnar efter sig i naturen och för lokalbefolkning.
 
Utvinning av uran
S.k. in-situ leach uranium mining (utvinning av uran på plats genom urlakning) har blivit en standardmetod för utvinning av uran. Metoden används för att utvinna uran ur lämpliga urandepåer i speciella sedimentära bildningar. Metoden anses prismässigt konkurrenskraftig i förhållande till dagbrytning och underjordbrytning och skövlar mindre markytor. Tyvärr är metoden dock inte utan risker. Det är svårt att på förhand veta om det är lönt att utvinna uran i olika sedimentära bildningar. Många faktorer spelar in. Olika miljörisker är också kända. Grundvattnet påverkas och det är svårt att förutsäga om det går att restaurera från föroreningar. Det är svårt att veta om det går att återställa den markyta som radioaktivt kontaminerats. Det förekommer också att andra ämnen kommer upp med spillvattnet och blir problematiskt. Det finns flera uppenbara risker även med moderna utvinningsmetoder. Allt slutar med - är det lönsamt att restaurera förstörd miljö? Är Kazakstan eller andra liknande platser de säkraste när det gäller omtanke om miljö- och hälsofrågor? Och, då har vi inte ens börjat diskussionen om kraftverkens säkerhet eller säker lagring av kärnbränsleavfallet i minst 1000 år.
 
Och det finns också ett annat hot. Kazakstan, som just nu är världens största leverantör av kärnbränsle genom sitt bolag Kazatomprom, kan lätt styra priset genom att minska produktionen. 2015 producerades 24,56 tusen ton uran vilket motsvarade 39 % av världsproduktionen. För 2019 planerades produktion av 22,75-22,8 tusen ton uran. Och allt detta kärnbränsle slutar med att det som uttjänt så småningom ska långtidslagras i minst 1000 år.
 
Långtidslagring av kärnbränsleavfall
Jimmie Åkesson vet inget om långtidslagring av kärnbränsleavfall. Då skulle han backat långt tillbaka för kostnaderna för att säkert förvara avfallet i minst 1000 år. Vem ska betala? Vem betalar för återställande av de skador som brytningen medför? Vilka företag är intresserade av att bygga kärnkraftverk i Sverige utan våldsamma subventioner? Vem ska stå för den infrastruktur som krävs för att bygga kärnkraftverk och hur mycket kommer detta att kosta? Det är många frågetecken kring kärnkraftens ekonomiska möjligheter att konkurrera med moderna energikällor om alla kostnader ska räknas in. Satsa på vidareutveckling av vind, sol och vatten och energieffektivitet istället.
 
Men Jimmie Åkesson tror att kärnkraften ska rädda klimatet. Om vi har ett så allvarligt problem framför oss som vi sannolikt har - med mänsklig påverkan på klimatet som kommer få stora effekter - då är det rimligt att de stora partierna i riksdagen kör över de små säjer Jimmie Åkesson och menar att då ska vi bygga kärnkraftverk. Men, Jimmie Åkesson, är kärnkraft verkligen en god idé - det kanske snarare är att gå ur askan in i elden. De hot vi har framför oss är nog sannolikt inte bara klimat utan även miljö och hälsa och då är kärnkraft inget alternativ.

Klimatproblemen, debatten och forskningen
Jimmie Åkesson har svårt för debatten kring klimatet som övergår i någon slags domedagsretorik. Den speglar inte verkligheten, det blir väldigt polariserat säger han. Det som är problematiskt är att vuxenvärlden inte balanserar det. Vi behöver lyfta fram positiva exempel, inte bara de här domedagsprofetiorna utan de möjligheter som finns att hantera saker långsiktigt. Det hade gynnat debatten.
 
Skit i vad du tycker om debatten Jimmie Åkesson - det är ju uppenbart att du förstått budskapet och därmed behovet av förändring. Jag förstår att du tycker politiker från olika håll i världen polariserar debatten mellan de som hör allvaret från forskarkåren (95 % av forskare inom området) och de politiker som gärna vill stoppa huvudet i sanden och förneka verkligheten.
 
Jimmie Åkesson anser det är viktigt att göra oss kvitt oljeberoendet. För Jimmie Åkesson handlar klimatpolitik om kärnkraft, forskning och internationella insatser. Jimmie Åkesson anser inte att vi svenskar är särskilt bra på att minska våra utsläpp trots att åtskilliga miljarder har plöjts ner i klimatåtgärder. Själv köpte Jimmie Åkesson en bil som en gång var klassad som en miljöbil men inte är det nu längre. Jimmie Åkesson anser att det beror på trender, som hela tiden ändras. Nu är det väl så egentligen att det är fordonstillverkarna som bluffar och som har avslöjats - men inget ansvar utkrävs Jimmie Åkesson.
 
Jimmie Åkesson kan inte avgöra om forskarna har rätt i att det är bråttom med åtgärder för klimatet eftersom han inte själv är forskare. Men, för Jimmie Åkesson är det ändå inte viktigt om det är bråttom eftersom det politiskt inte spelar någon roll hur bråttom det är. Jimmie Åkesson tycker som Ulf Kristersson att alarmism är obehagligt eftersom han tycker det skapar panik, får oss att må dåligt och gör att vi går runt med ångest. Det stör en effektiv politik tycker Jimmie Åkesson som vill använda de fördelar vi har i Sverige för att hitta ny teknik som kan långsiktigt lösa problemen. (kommentar: enligt en opinionsundersökning av Novus tycker 37 % av sverigedemokratiska sympatisörer att klimatfrågan är akut, medan en större andel - nästan hälften - inte tycker den är akut.)
 
Jimmie Åkesson anser att forskare inom IPCC säger olika saker och att IPCC har haft fel förut. Nu kan han ju faktiskt enligt egen utsago inte bedöma eftersom han inte är någon forskare. Men, han tycker inte om att bygga klimatpolitik på larmrapporter - Larmrapporter som har svagt vetenskapligt underlag leder till panikbeslut, onödigt dyr och ineffektiv politik. Att vidta panikåtgärder är väldigt dåligt - Det får enorma konsekvenser för samhällsekonomin och världsekonomin.
 
Precis som vi andra tror inte Jimmie Åkesson på att sätta upp mål som ingen tror att vi kommer uppnå.
 
Två saker kan man säga till Jimmie Åkesson om klimatdebatten - (1) den har pågått länge men inget avgörande har gjorts - samt - (2) den globala fria marknaden stövlar på med "business as usual" och inget avgörande har gjorts. När politikerna förstår vad som pågår och vad som måste göras, finns det mycket som kan göras, även om politikernas velande har försatt planeten i ett nödläge. Vi kan köra på som om inget händer men till slut kan inte ens en saktfärdig politiker komma att må bra.
 
Klimatproblemen riskerar att driva människor på flykt. Det har beräknats att 250 miljoner människor tvingas fly. Jimmie Åkesson vill hjälpa dessa genom att satsa på effektivt bistånd och internationella klimatinvesteringar, för att minska risken att människor behöver fly i stora massor när det blir svårare att bo på en viss plats i världen. Det gör vi genom ett långsiktigt bistånd, i synnerhet humanitärt bistånd men också bistånd som möjliggör att där det blir svårt att hitta vatten hjälpa till med borrning eller utbildning så de kan borra sina egna brunnar, eller vad det nu kan vara. Den typen av bistånd hjälper på riktigt
 
Jimmie Åkesson tycker att vi ska flyga, för det möjliggör för riksdagsmän att pendla mellan familj på hemord och Stockholm, vi ska bygga ut Arlanda (kommentar: men andra flygplatser läggs ner av lönsamhetsskäl), vi ska köra bil men inte trängas, vi ska sänka bensinskatten, det är hål-i-huvudet-förslag att förbjuda flygtrafik mellan Stockholm, Göteborg och Malmö men det är för dyrt och för omodernt att bygga höghastighetståg mellan nämnda orter (kommentar: jämför gärna med kärnkraftverk). Jimmie Åkesson tycker att barn i skolan ska få äta den mat de vill - vegetariskt eller kött - det ska inte politiker lägga sig i (kommentar: lägger sig i är precis vad politiker gör genom besparingar på skolmaten utan att lyssna på barnens önskemål - så har det alltid varit och billig mat är ofta dålig mat). Jimmie Åkesson tycker att vi ska ha mycket kärnkraft - Kärnkraften är klimatneutral, ren, effektiv och stabil (kommentar: den är inte ren, den är fruktansvärt olönsam och låt oss hoppas att den är stabil i jämförelse med ren energi från vind, sol och vatten).
 
Jimmie Åkesson känner en stolthet över att Sverige är så duktiga, inte minst på forskningsområdet - vilket det nu är? Det kanske är inom området energieffektiva förändringar av infrastruktur och klimatsmart teknik. Kanske detta behövs mer än politiskt tyckande. Det verkar som en majoritet av Sveriges medborgare anser klimatfrågan vara akut och samtidigt som man anser att politiker inte gör tillräckligt. Att både förstå problemen men samtidigt vilja hålla fast vid det som skapar problemen är ett stort problem. När alla papper kommit på bordet kanske inte kärnkraft är lösningen på klimatproblemet? Kanske borde Staten d.v.s. skattebetalarna istället satsa på forskningsområdet alternativa klimatsmarta lösningar?


Why nuclear power plants cost so much?and what can be done about it


(inlagt 2019-12-03)
läs fler artiklar

Verkligheten bakom kärnkraften och fyra riksdagspartier

(inlagt: 2019-12-20)

Statsminister Löfvens svenska träflagga som en symbol för klimatomställningen

(inlagt: 2019-12-15)

Nyamko Sabuni! Glöm kärnkraft - tänk framåt

(inlagt: 2019-12-13)
Den nya europeiska gröna given - European Green Deal

(inlagt: 2019-12-11)
Ebba Busch Thor och farmors jacka

(inlagt: 2019-12-10)
Jonas Sjöstedt - tänk om och kolbiten

(inlagt: 2019-12-08)
Vem läser IPCC:s rapporter - Miljöpartister?

(inlagt: 2019-11-28)
Ulf Kristersson åker tåg - när det är realistiskt och han slipper huttra

(inlagt: 2019-11-28)
Matematik och historiska erfarenheter saknas hos Centerpartiet

(inlagt: 2019-11-22)