ARTIKEL - läs fler artiklar
Förbjudet bekämpningsmedel i sju av åtta apelsinjuicer

Franska Eurofins, ett av världens ledande livsmedelslaboratorier, har på uppdrag av Testfakta analyserat åtta olika fabrikat av apelsinjuice på den svenska marknaden och letat bland annat efter spår av bekämpningsmedel.Analysen visade att samtliga juicer utom Brämhults innehöll antimögelmedlet carbendazim, som är förbjudet i Sverige sedan tio år.

Tillverkarna pressas efter analys som visar att sju av åtta sorter innehåller carbendazim. Sju av åtta apelsinjuicer innehåller det förbjudna bekämpningsmedlet carbendazim som kopplas samman med såväl fosterskador som reproduktionsstörningar.Franska Eurofins, ett av världens ledande livsmedelslaboratorier, har på uppdrag av Testfakta analyserat åtta olika fabrikat av apelsinjuice på den svenska marknaden och letat bland annat efter spår av bekämpningsmedel.Analysen visade att samtliga juicer utom Brämhults innehöll antimögelmedlet carbendazim, som är förbjudet i Sverige sedan tio år.Mest innehöll den nypressade God Morgon-juicen, med 0,06 mg/kg.? Carbendazim har mutagena egenskaper som ger upphov till förändringar på foster och reproduktion, så pass allvarliga egenskaper att det inte borde få finnas, säger agronom Peter Bergkvist, tidigare på Kemikalieinspektionen, numera på Jordbruksverket.Peter Bergkvist ingick i en grupp på Kemikalieinspektionen som för ett par år sedan arbetade för ett EU-förbud mot carbendazim.De lyckades inte riktigt - bekämpningsmedlet är fortfarande tillåtet inom EU, men det finns begränsningar för användningen. I Australien har det kopplats samman med mutationer och missbildningar hos fisklarver och är förbjudet i hanteringen av bland annat citrusfrukter. EU har satt ett gränsvärde på 0,5 mg/kg, vilket är mer än åtta gånger högre än de nivåer som Eurofins hittade i God Morgon-juicen.Men enligt Peter Bergkvist saknar det betydelse. Han anser att carbendazims negativa hormonpåverkan inte ryms inom gränsvärdena.Thomas Silbersky, marknadsdirektör på Rynkeby Foods i Arlakoncernen som äger varumärket God Morgon, säger att företagets leverantör av apelsiner gör regelbundna kontroller för att undvika förekomst av pesticider:? Det ska naturligtvis inte finnas pesticider över huvud taget. Men det finns ju också gränsvärden och vi ligger under EU:s gränsvärden.- Det här är ändå ett allvarligt problem som vi måste hantera på bästa sätt. Vi ska absolut försöka undvika förekomsten av pesticider i framtiden, och det säger jag även som representant för hela juiceindustrin i Sverige.FAKTAPesticider kan ge en cocktaileffektPesticidhalten i enskilda livsmedel är ofta låg och understiger gränsvärdena. Men eftersom pesticider är vanligt förekommande i många livsmedel bedömer forskare att det finns risk för en så kallad cocktaileffekt, en samlad effekt som påverkar mer än vad en enskild pesticid gör. Detta är också något som EU:s livsmedelsenhet undersöker just nu. Men ännu finns ingen bra modell för att göra riskbedömningar när det gäller cocktaileffekten. DN

information:
- artikel i dn
- länk
- länk
- länk
- länk
- länk

(inlagt 2010-12-10)
läs fler artiklar

Ekologisk kost minskar risken för cancer

(inlagt: 2018-10-28)

EUs kontroll av bekämpnings-medelsrester i livsmedel undermålig.

(inlagt: 2017-02-16)

Bekämpningsmedels-industrin stämmer COOP för marknadsföring av eko-mat

(inlagt: 2016-06-22)
Giftfritt dricksvatten - finns det?

(inlagt: 2015-08-03)
Expressen och Myten om ekologisk mat - artikel 2

(inlagt: 2015-05-28)
Pesticider i ditt dagliga bröd

(inlagt: 2014-11-13)
Giftiga frukter - nio av tio frukter innehåller bekämpningsmedel

(inlagt: 2014-04-29)
Hur gör jag för att minska intaget av pesticider i frukt och grönsaker?

(inlagt: 2013-12-05)
Nästan 60% av konventionell mat innehåller bekämpningsmedel - resultat från EU:analys  2007

(inlagt: 2011-01-26)