ARTIKEL - läs fler artiklar
Pesticider i ditt dagliga bröd

För de flesta människor är bröd ett dagligt födoämne. En ny rapport från England visar att två tredjedelar av alla bröd testade på bekämpningsmedelsrester innehöll pesticider. Ungefär 25% innehöll rester av mer än en pesticid. Trenden mellan 2000 och 2013 är ökande både i antalet positiva test och antalet innehållande mer än en pesticid.

De vanligaste pesticiderna i bröd

De vanligaste pesticidresterna i bröd var glyfosat (Roundup)och klormekvat (Cycocel). Pirimifosmetyl, malation och mepikvat hittades också. Glyfosat är den vanligaste herbiciden i världen och har marknadsförts som ofarlig. Det finns emellertid oroande fakta om riskerna med glyfosat. En rapport från 2013 visar att många människor har glyfosat i kroppen och att glyfosat hittas i bröstmjölk vilket visar att det finns en bioackumulering och att substansen passerar till barnen. Glyfosat kan hämma kroppens förmåga att avgifta andra kemikalier. Glyfosat har också kopplats till cancer, födelsedefekter, njursjukdomar och neurologiska sjukdomar som Parkinson. Glyfosat förorenar både ytvatten och grundvatten och förekommer ofta i vinddrift.

Cycocel är ett stråförkortningsmedel och har kopplats till att orsaka utvecklingsstörningar i råttor och andra försöksdjur. Alla människor tycks ha cycocel i kroppen. Malation är en fosforinsekticid som är möjlig cancerogen, hämmar kolinesteras, är misstänkt hormonstörande och förorenar grundvatten. Kemikalier som stör kolinesteras är potenta nervgifter och orsakar kraftig salivutsöndring och rinnande ögon i låga doser och följs av muskelryckningar och död vid högre doser. Hormonstörande medel hindrar kroppens egna hormoner och producerar utvecklingsstörningar, reproduktionsstörningar, nervsjukdomaroch immuneffekter både för människor och vilda djur.

Ekologiskt bröd

Pesticidrester hittades också i tre prover av ekologiskt bröd och anses bero på sammanblandning eller brottslig verksamhet där man säljer konventionellt mjöl som ekologiskt. Det enda sättet att undvika pesticidrester är att välja certifierade ekologiska varor, bröd eller mjöl. Fråga alltid efter ekologiska produkter hos bagare och handlare.

information:
- Pesticide action network UK

(inlagt 2014-11-13)
läs fler artiklar

Ekologisk kost minskar risken för cancer

(inlagt: 2018-10-28)

EUs kontroll av bekämpnings-medelsrester i livsmedel undermålig.

(inlagt: 2017-02-16)

Bekämpningsmedels-industrin stämmer COOP för marknadsföring av eko-mat

(inlagt: 2016-06-22)
Giftfritt dricksvatten - finns det?

(inlagt: 2015-08-03)
Expressen och Myten om ekologisk mat - artikel 2

(inlagt: 2015-05-28)
Giftiga frukter - nio av tio frukter innehåller bekämpningsmedel

(inlagt: 2014-04-29)
Hur gör jag för att minska intaget av pesticider i frukt och grönsaker?

(inlagt: 2013-12-05)
Nästan 60% av konventionell mat innehåller bekämpningsmedel - resultat från EU:analys  2007

(inlagt: 2011-01-26)
Förbjudet bekämpningsmedel i sju av åtta apelsinjuicer

(inlagt: 2010-12-10)